Skladování pelet

Skladování pelet

Dřevní pelety mohou být uloženy v účelových skladech nebo ve skladovacích nádržích (silech). Dobře navržený úložný prostor hraje velice důležitou roli z důvodu uchování kvality pelet. 

Podzemní sila

Podzemní sila představují takové skladování pelet, kdy jsou tato sférická sila umístěná v zemi. Výhoda takové varianty skladování je především v ušetření místa. Kulová sila jsou vyrobena z vyztužené polyesterové pryskyřice GFK, díky které nedochází k reznutí uvnitř ani navenek. Kulovitý tvar s hladkým vnitřním povrchem sila slouží k tomu, aby pelety bezproblémově padaly dolů do nejnižšího bodu zásobníku. Odsávání zajišťuje bezproblémové nasátí pelet. Extrakce je závislá na vakuovém systému a je cca 10 kg za minutu. Kulové zásobníky na pelety jsou k dostání v různých velikostech s objemem 8000 až 14000 litrů.

Flexibilní sila

Flexibilní sila jsou vybavena systémem dodávky šnekového a sacího adaptéru. Způsob konstrukce umožňuje, aby byly umístěny do kterékoli místnosti a složeny dohromady. Flexibilní sila jsou nastavitelné výškově. Výška se pohybuje mezi 1,80 a 2,50 m a jsou proto přizpůsobitelná téměř do každé místnosti. Boky a kryt na pelety jsou vyrobeny z pružného a odolně antistatického textilního materiálu. Kompaktní ocelový rám, kónické dno a speciální systém dodávek poskytují optimální a spolehlivý transport pelet.

Sklad pelet

Dřevěné pelety se dodávají cisternovým vozem a jsou nafoukány do skladovacího prostoru nebo do tkaninového zásobníku. Tyto cisternové vozy disponují hadicí o délce max. 30 m. Sklad dřevěných pelet popř. přípojky pro plnění by proto měl být ve vzdálenosti max. 30 m od příjezdu do domu. Pokud je to možné, měl by sklad dřevěných pelet sousedit s vnější zdí, aby se umožnil přístup k plnícím nátrubkům zvenčí. U skladu umístěného uvnitř musejí být potrubí pro nafoukání a výfuk vyvedena až na vnější zeď. (Pozor – dbát na ustanovení požární ochrany!) 

Sklad dřevěných pelet je třeba umístit tak, aby se k němu dostal cisternový vůz, který rozváží volně ložené pelety. Ten disponuje hadicí o délce maximálně 30 metrů, a proto by sklad s přípojkami pro plnění neměl být dál od místa, kde může cisterna zaparkovat. Pokud je to možné, měl by sklad sousedit s vnější zdí, aby byl zvenčí přístup k plnicím nátrubkům. Pokud je sklad uvnitř, musí být na vnější zeď vedeno potrubí pro nafoukání a odsávání.

Kotelna by měla rovněž sousedit s vnější zdí, protože tím se umožní její přímé větrání, jinak musí být na vnější zeď vedeno ventilační potrubí (min. 200 cm²). Skladovací prostory musejí být v zásadě suché. Vlhkost vede k tomu, že dřevěné pelety nabobtnají a rozpadají se. Ve vlhčích prostorách je možno použít tkaninový zásobník v nosném rámu.

Zvláštní pozornost potom věnujte těmto aspektům:

Elektroinstalace: Ve skladu dřevěných pelet se nesmí nacházet žádné spínače světla, zásuvky, svítilny nebo rozdvojky a jim podobné věci.
Přípojka vytápění: Zařízení je nastaveno předem přímo k zapojení do zásuvky. V kotelně je ovšem nutná zásuvka na 230 V.
Nouzový vypínač: Vně kotelny – v oblasti dveří do kotelny – musí být nainstalován nouzový vypínač.

Velikost skladu dřevěných pelet

V zásadě by měl být skladovací prostor pro dřevěné pelety obdélníkový, přičemž šířka prostoru by neměla výrazně přesahovat 2 m. Velikost potřebného skladovacího prostoru závisí na tepelné ztrátě budovy. Jestliže se zohlední nevyužitelný objem prostoru, platí následující přibližné pravidlo: na 1 kW tepelné ztráty budovy připadá 0‚9 m³ skladovacího prostoru (včetně prázdného prostoru pod šikminami).

Vybavení skladu dřevěných pelet a kotelny

Obvodové zdi a strop skladovacího prostoru dřevěných pelet a kotelny musejí odpovídat třídě požární odolnosti F 90. Obvodové zdi musejí snést statické požadavky zatížení dřevěnými peletami (sypná hmotnost cca 650 kg/m3). Zdi skladovacího prostoru a jejich zakotvení v okolním zdivu musejí být provedeny odborně v souladu s technickými pravidly. Stropy a zdi je třeba zhotovit tak, aby otěrem nebo oprýskáním nedošlo ke znečištění dřevěných pelet.

Dveře kotelny a dveře skladovacího prostoru musejí být protipožární (min. T 30), stejně jako u jiných topných systémů. Musejí se otevírat ven a být opatřeny těsněním. U dveří skladovacího prostoru musejí být na vnitřní straně dveřního otvoru umístěna dřevěná prkna nebo fošny, aby dřevěné pelety netlačily na dveře. Aby se sklad téměř úplně vyprázdnil, zabudovává se falešná šikmá podlaha. Skladovací prostor nainstaluje dodavatelská firma, nebo je možno vybudovat si ho svépomocí.

Dřevěné pelety se foukají přímo do skladu, a aby nedocházelo k přetlaku, vzduch se odsává. K tomu je zapotřebí dvou plnících přípojek s uzávěrem (1x vstup + 1x odsávání). Tyto přípojky, případně prodlužovací trubky nebo potrubní kolena a uzávěry, se dodávají společně s plnícím systémem pelet nebo na vyžádání společně s topným zařízením. Stavebně se musí připravit průchodka stěnou o průměru od 125 do 150 mm. Nejvhodnější je použít PVC trubku o ø 125 až 150 mm, která se zazdí nebo zabetonuje. Plnicí přípojky musejí být uzemněny.

Log in

create an account