Biomasa

O biomase

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech živých organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Celková hmotnost biomasy je obvykle stanovena vážením, popřípadě též odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché (sušiny) a sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků.  

Při spalování biomasy je základním kritériem výhřevnost paliva. Dřevo, nejběžnější tuhé biopalivo, má srovnatelnou výhřevnost s hnědým uhlím (cca 15 MJ/kg), ale jak u dřeva, tak i u ostatních rostlin záleží především na vlhkosti. Doporučená vlhkost pro spalování dřeva je cca 20 % (čerstvě vytěžené dřevo cca 60 %).

V Evropské unii je otázka potenciálu biomasy předmětem řady studií. Je zřejmé, že mezi obnovitelnými zdroji energie má zejména ve střední Evropě biomasa nejpříhodnější podmínky. Její další rozvoj podporují jednak legislativní směrnice EU týkající se výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a jednak směrnice, které jsou zaměřeny na zvýšení podílu biopaliv v dopravě (přijaty v letech 2001 a 2003). Pro oblast výroby tepla  se legislativní opatření připravují. Obdobně jako u ostatních obnovitelných zdrojů energie i pro biomasu existují dotace financované EU, státem, městy i soukromými subjekty.

Pro více informací nás prosím kontaktujte

Log in

create an account