O společnosti

O společnosti

About University

Enviterm a.s. je výrobcem lisovaných dřevěných pelet - ekologického paliva z dřevní hmoty.  

Dřevěné pelety jsou perspektivní ekologické palivo. Základní surovinou k jeho výrobě je čistá a čerstvá nekontaminovaná dřevní hmota.


Výhody použití dřevěných pelet 

  • šetrnost k životnímu prostředí
  • vysoká výhřevnost
  • nízký obsah popelovin
  • nízký obsah vody
  • nízké nároky na skladovací prostory
  • možnost automatizace procesu spalování
  • komfort srovnatelný s plynovým vytápěním


Technologie

K výrobě dřevěných pelet používáme lisy fy. Salmatec. Maxima 500. Dopravní cesty pro materiál a jeho úpravu, včetně dalších technologických celků, byly dodány výhradně českými firmami.

Pro více informací nás prosím kontaktujte

Log in

create an account