Ekonomické efekty

Ekonomické efekty

O ekonomice

Základní ekonomické výhody tohoto paliva jsou z dlouhodobého hlediska v jeho ceně. Např. dnes je při aktuálních cenách zemního plynu, cena 1 kWh vyrobeného tepla ze zemního plynu cca 0,93 Kč, kdežto u 1 kWh tepla vyrobeného z peletek je tato cena 0,74 Kč.

Prohlédněte si porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva.

Již v současné době příslušné orgány EU i MŽP ČR připravují deregulaci cen primárních energetických zdrojů a zavedení tzv. fosilních daní. Po tomto kroku se pochopitelně rozdíl ceny ve prospěch biomasy (dřevních peletek) ještě výrazně zvýší.

Lokální ekonomické efekty projektu ve vztahu k dané lokalitě jsou tedy evidentní. Umožněním levnějšího a efektivního způsobu vytápění z místních zdrojů dojde k vytvoření disponibilních úspor (pro obce, podnikatele i běžné spotřebitele), které mohou být použity na jiné účely (rekonstrukce infrastruktury, nové investice, atp.).


Tabulka výhřevností

Druh biopaliva Výhřevnost [MJ/kg] Měrná hmotnost [kg/m3] Energie absolutně [GJ] Energie v poměru ke smrkovému dříví [GJ]
Smrk 16,2 440 7,1 100%
Borovice 15,8 520 8,2 115%
Buk 15,1 690 10,4 146%
Dub 14,4 700 10,1 141%

Palivové dříví

 

Druh biopaliva Výhřevnost [MJ/kg] Měrná hmotnost [kg/m3] Energie absolutně [GJ] Energie v poměru ke smrkovému dříví [GJ]
Dřevní pelety 17 700 11,9 167%
Dřevní brikety 17 1000 17,0 238%

Standardizovaná biopaliva

Log in

create an account