Ceny pelet a biomasy

Ceny pelet a biomasy

Poslední čtyři roky byly pro odvětví výroby dřevěných pelet stabilizační – jejich výroba dosahovala 160 tisíc tun ročně. Je to zřejmé z našeho prvního grafu, kde zaznamenáváme výrobu i spotřebu pelet. Letos české peletárny zřejmě překročí svoji dosavadní metu – 200 tisíc tun vyrobených pelet. Přestože je peleta lokální surovina, spotřebuje se doma jen třetina produkce, asi 50 tisíc tun. Zbytek firmy vyvážejí především do Rakouska, Německa, Švýcarska a Itálie. Ve srovnání s těmito zeměmi je česká peleta dosud nejlevnější – tuna stojí 238 EUR, zatímco ve Švýcarsku je to 390 EUR. Z druhého grafu vidíme, že mezi palivy z biomasy je pochopitelně nejlevnější palivové dřevo, dřevěné pelety ho ale předčí svojí výhřevností a především komfortem. O vývoji trhu s biomasou a její spotřebě u nás se dočtete více zde.

Ve srovnání s dalšími palivy si biomasa a konkrétně dřevěné pelety stojí velmi dobře. Zatímco ceny topného oleje, elektřiny i plynu stoupají, cena dřevěných pelet se stabilně drží velmi nízko. Vidíme to ve třetím grafu, který srovnává roční náklady na vytápění s jednotlivými palivy. Pro porovnání je ve výpočtu uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti spalovacích zařízení. Ceny za palivo jsou stanovovány měsíčně a pro účely grafického zobrazení kvartálně zprůměrovány. Kolik byste vy ušetřili při změně typu vytápění na dřevěné pelety, to si můžete spočítat pomocí kalkulačky na titulní straně.

Sezónní sleva: letní ceny pelet

Výrobci dřevěných pelet po celé Evropě zlevňují každý rok, a to o 10 – 20 % v závislosti na daném roku. Je to logické z hlediska fungování trhu a také to souvisí s rytmem práce na dřevařských pilách, odkud výrobci pelet berou svoji surovinu. Ty v zimě často stojí, zatímco na jaře a v létě pracují. Poptávka po peletách naopak roste v zimních měsících. U dobrých distributorů seženete pelety i v zimě, ale připlatíte si buď za dražší zimní výrobu, anebo za to, že distributor skladoval a převážel pelety vyrobené v létě.

Evropská produkce a ceny pelet

V Evropě se vyrábí 60 % všech dřevních pelet na světě, a spotřebovává se dokonce 85 % z ročního celosvětového objemu pelet. Výroba pelet bez ohledu na ekonomickou krizi po roce 2008 rozšířila o dvacet procent a poptávka vzrostla dokonce o více než čtyřicet procent. Například v roce 2010 se v Evropě vyrobilo devět milionů tun pelet, spotřebovalo se ale více než jedenáct milionů tun.

Není divu, že celosvětově zaznamenaly největší růst právě Severní Amerika a Rusko, které rozdíl mezi poptávkou a nabídkou v Evropě dorovnávají. Produkce ale rostla i v zemích, které jsou tradičními evropskými dodavateli, například v Německu a Švédsku, kde se vyrábí asi polovina všech evropských pelet, a taky v sousedním Rakousku. Největšími exportéry průmyslových pelet jsou potom Portugalsko a Lotyšsko. Z celkem 670 evropských peletáren tvořily v roce 2009 třetinu peletárny s nižší výrobní kapacitou pod 10 tisíc tun ročně. 

Pro více informací nás prosím kontaktujte

Log in

create an account